Munkavédelem, biztonságtechnika tervezőknek
GDV Uszodatervezés, uszodagépészet, munkavédelem - GDV Mérnökiiroda

Tisztelt Tervező Kolléga!

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet (Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről) a tervezők részére az alábbi feladatokat állapította meg:


3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) …
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél…a tervezőnek.. figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:
a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását;
b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet
c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű övetelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;


A 191/2009 sz. kormány rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) 1. sz. mellékletének II. 10. pontja szerint:
A kivitelező által készített munkarész a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségben tartalmazza:
10.2. a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervezői koordinátor által ellenőrzött – munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet.

A koordinátor munkája munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, de emellett komoly előny, ha a tervezési koordinátor műszaki végzettséggel és tervezési gyakorlattal is rendelkezik.

Cégünk 2005 óta készít több építész iroda részére biztonsági és egészségvédelmi tervet, munkavédelmi tervfejezetet, illetve végez koordinátori tevékenységet, s rövid határidővel vállaljuk új megbízások teljesítését is.